závislost

Závislost na sociálních sítích může mít vážné následky

Myslíte si, že jen alkoholismus nebo závislost na drogách mají devastující následky pro naši psychiku? Závislost na sociálních sítích je také tíživou záležitostí pro pacienta i jeho okolí. 

Nová forma závislosti

Všichni moc dobře víme, co je to alkoholismus a jak těžkou situací si prochází pacient i jeho sociální okolí. Gamblerství je také již dobře známý úkaz, stejně jako závislost na lécích nebo drogách. V poslední době se ale objevují nové formy závislostí, které si již klestí svou cestu v ordinacích psychologů. Závislosti, které jsme si před několika dekádami nedovedli představit. Závislost na internetu a sociálních sítích může přitom být pro pacienta velmi tíživá. 

Neustálé nutkání

Závislost poznáte tak, že pacient pociťuje neustálé nutkání a potřebu navštívit sociální sítě nebo internet. Někdy je nutné uvažovat o léčbě závislosti. Každou minutu se mu zdá, že by měl stránku navštívit a zjistit, co je zde nového. I když ale sleduje všechny trendy a stále je připojen, pořád má pocit, že mu něco uniká. Na sociální sítě se proto dívá i v noci. Pacient často trpí nespavostí. O svém problému ale často neví a svému okolí i sobě tvrdí, že má vše pod kontrolou. Často lže o tom, kolik hodin vlastně na sítích tráví. 

Deziluze a deprese

Na sociálních sítích je nevýhodné, že ukazují lidi jen ve velmi krátkém úseku jejich života. Prezentace krásných životních okamžiků není reálným obrazem jejich skutečného každodenního světa, což lidé se závislostí na sítích často nejsou schopni pochopit. Dostavuje se touha srovnat se s obsahem, který je na sítích prezentován. Mít stejné oděvy, podobu, chování, úspěch. Když se toto nedostavuje, pacient často trpí rozčarováním. To v některých případech vede ke vzniku depresí. 

Pacient je také potenciálním uživatelem drog nebo zklidňujících prášků. Po čase totiž již nedokáže unést tíhu toho, co sám ve svém životě, na rozdíl od zobrazovaných lidí, nezvládá.

Sdílet článek