dum

Zelené bydlení

Millenium House. Také se mu říká zelený dům. Byl postaven v roce 1998 poblíž britského Watfordu. V čem je jeho zvláštnost? Proč si získal přízvisko „dům tisíciletí“?

Na první pohled návštěvníka zaujme dvoupodlažní konstrukce, která připomíná skleník a ve spodní části přechází v zimní zahradu. Nesmí se zapomenout na ploty kolem domu a podobně. Zahradu lze skutečně využívat i v zimě. Směřuje k jihu a zadržuje teplo uvnitř. Konstrukce domu je vyrobena ze dřeva, materiálu prověřeného staletími. Výplň se vyrábí z celulózy získávané z recyklovaného papíru. Je možné použít i jiné materiály. Je jen důležité, aby výplň měla dostatečnou tloušťku. Samozřejmostí jsou solární panely a systém pro recyklaci použité vody, která slouží ke splachování toalet. Topení zajišťuje tepelné čerpadlo, které přečerpává vodu z hloubky padesáti metrů. Rozvody jsou pro větší účinnost vedeny podlahou. Část střechy pokrývají drny rozchodníku, pomalu rostoucí okrasné rostliny, která plní izolační funkci.

INSPIRACE
Od projektu Millenium House je k domům tak, jak je dnes známe, ještě značně daleko. To však neznamená, že nápady v něm použité jsou nereálné. V Londýně například loni vznikl komplex dvaaosmdesáti bytů nazvaný BedZed (Beddington Zero Energy Development) postavený z velké části z recyklovaných materiálů. „Zelené“ domy vznikly také v britském Maidenheadu. Mají sice o poznání konzervativnější podobu, ale také jim nechybí drnová střecha. A jaký je zájem o takové bydlení? Většina lidí se prý při pohledu na Millenium House okamžitě ptá, kde se takový dům dá objednat.

NEZBYTNOST
Millenium House, byty v Maidenheadu nebo byty BedZed jsou vzorem a cílem, k němuž směřují architekti nejen v Británii, ale i ve státech Evropské unie. Až dosud se v těchto státech využívají zcela neekologicky především neobnovitelné zdroje energie. Asi čtyřicet procent spotřeby energie souvisí s provozem milionů budov, většinou obytných. Právě ty ale zůstávaly až dosud stranou zájmu evropských zákonodárců. V souvislosti s globálním oteplováním se hovoří o průmyslu a dopravě, ale zapomíná se, že jednou z hlavních příčin oteplování jsou právě neekologické obytné domy. Přitom Millenium House názorně dokazuje, že je možné využívat energii slunce pomocí solárních panelů a větrná energie může tvořit vhodný doplněk. Je pravda, že zmíněná zařízení jsou poměrně drahá. Jen málokdo bude ochoten a schopen opustit dosavadní zdroje a přejít k alternativním, bude-li návratnost třeba desetiletá. První krok však už byl učiněn. Hledají se další cesty, které povedou k „zeleným domům“, i když třeba nebudou mít honosné označení dům tisíciletí. Vzniká celá nová architektonická škola, která si zakládá na propracovaném designu. Přitom navrhované domy mají spotřebu energie zhruba o polovinu nižší než klasické stavby a podle nedávného prohlášení jednoho z architektů by měly být dostupné i široké veřejnosti.

PĚT CEST K ZELENÉMU DOMOVU
1. IZOLACE PŮDY
Většina domů má dnes nedostatečně izolovanou půdu. Aby byla izolace skutečně efektivní, musí mít tloušťku alespoň 200 – 300 mm. Tak lze ušetřit až 25 % nákladů na vytápění.
2. IZOLACE STĚN
Tam, kde nebyly při stavbě použity duté materiály, lze použít alespoň izolaci. Ušetří se tím asi třetina energie.
3. IZOLACE ROZVODŮ TEPLÉ VODY
Máte-li rozvody izolovány, je třeba je občas zkontrolovat, případně izolaci nahradit modernějším a účinnějším izolačním materiálem.
4. INSTALACE ÚSPORNÝCH ŽÁROVEK
I když se proti tradičním žárovkám zdají drahé, spotřebovávají mnohem méně energie a vydrží déle.
5. ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE
Zařiďte si domácnost přístroji s nízkou spotřebou energie. Při nákupu by měla být vždy poskytnuta informace o náročnosti výrobku na energii

Sdílet článek