Jak zhubnout s odborníkem

Cest jak kvalitu svého života zlepšit, je celá řada. Než se ne nějakou z nich vydáme, čeká nás jeden velký úkol, kdy nejdřív ze všeho se s myšlenkou zdravého bytí musíme ztotožnit. Ano vše začíná v hlavě, taky existují odborníci společně s lékaři v centru Amb point, kteří vám budou radit jak zhubnout, jsou speciálně vyškoleni v oblasti nutriologie i biochemického vyšetření krve. (Pokračování textu…)

operace

Transplantace obličeje

První úspěšnou replantaci celého obličeje a vlasového skalpu provedli před deseti lety indičtí chirurgové. Další se uskutečnila v Austrálii a jedna v USA. Na rozdíl od replantací, kdy skalp bývá potrhán, se transplantace obličeje od zesnulého dárce zdají být daleko jednodušší. (Pokračování textu…)

bunky

Kmenové buňky

Embryonální kmenové buňky jsou schopné nahradit buňky v mozkové tkáni, krvi, kůži, kdekoli. Prakticky jakékoli poškozené buňky v organismu. Ten se proti nim nebrání. Sen medicíny. (Pokračování textu…)

cocka

Oční vady

Za normálních okolností se světelné paprsky přijímané okem lámou (jevu se říká refrakce) na rohovce tak, aby se sbíhaly v ohniskové vzdálenosti. U zdravého oka je to 2,4 centimetru, což je přesná vzdálenost mezi rohovkou a sítnicí. Při refrakčních vadách se tato vzdálenost mění a výsledkem je neostré vidění. (Pokračování textu…)

oko

Jak funguje lidské oko

Je neuvěřitelně složité. Předává člověku informace o vnějším světě procesem, který v sobě zahrnuje tisíce různých buněk. Lidé si uvědomují jeho vysokou hodnotu až v okamžiku, kdy začíná vypovídat službu. Pak přichází na řadu oční lékařství, které za posledních padesát let prošlo závratným vývojem. (Pokračování textu…)